Taal
Boek direct bij de eigenaar!

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEZEN

Aantal boekingsaanvragen   Afgelopen 4 uur: 177   Deze week: 2813

Informatie

KlantendienstGebruiksvoorwaardenSchoolvakantiesLeer ons kennenGeschiedenis

Gebruiksvoorwaarden

 1. Gebruikers
  1. Alle informatie op deze site met betrekking tot de aangeboden vakantieverblijven is afkomstig van derden (adverteerders). Kamersmetontbijt.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van geplaatste advertenties en informatie.
  2. Kamersmetontbijt.be legt slechts een contact en is nooit partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen klant en adverteerder.
  3. Kamersmetontbijt.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid van websites en bedrijven waar u naar wordt doorverwezen middels banners of buttons of anderszins.
  4. Kamersmetontbijt.be is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website.
  5. Kamersmetontbijt.be doet haar best om er voor te zorgen dat er op dusdanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Kamersmetontbijt.be houdt alleen die persoonsgegevens bij die nodig zijn om u van dienst te zijn. De persoonlijke gegevens die u op de website invult, zullen uitsluitend voor het doel worden gebruikt waarvoor u de gevraagde informatie heeft opgegeven.
  6. Kamersmetontbijt.be verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld.
  7. Kamersmetontbijt.be behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Kamersmetontbijt.be raadt u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte geraakt van deze wijzigingen.
  8. U vrijwaart Kamersmetontbijt.be volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.
 2. Adverteerders
  1. Als adverteerder verplicht u zich om de gegevens van de door u aangeboden producten naar waarheid en volledig weer te geven. Door het plaatsen van een advertentie geeft u Kamersmetontbijt.be toestemming om de informatie over het betreffende product op de website te plaatsen.
  2. Kamersmetontbijt.be behoud zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen advertenties te wijzigen of te verwijderen. Dit zal zich o.a. voordoen indien:
   • advertenties naar mening van Kamersmetontbijt.be aanstootgevend zijn
   • de vakantieverblijven in de advertenties op onjuiste en /of onvolledig wijze zijn weergegeven
   • het betreffende vakantieverblijf in een verkeerde rubriek is geplaatst.
  3. U vrijwaart Kamersmetontbijt.be tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
  4. Kamersmetontbijt.be is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website.
  5. U vrijwaart Kamersmetontbijt.be volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.
  6. Kamersmetontbijt.be behoud zich het recht voor om u de toegang en/of gebruik van deze website te weigeren, indien u handelt of heeft gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden.
  7. Mocht u besluiten geen gebruik meer te maken van de presentatie van uw verblijf op Kamersmetontbijt.be dan kunt u dit schriftelijk (of per e-mail) uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het presentatiejaar doorgeven. Wanneer u gedurende de periode van betaalde plaatsing uw vermelding wilt beŽindigen, kan geen beroep worden gedaan op terugbetaling van de nog resterende maanden. Indien we geen schriftelijke afmelding hebben ontvangen wordt uw abonnement stilzwijgend met een jaar verlengd.
  8. Indien u zich niet volledig voegt naar bovengenoemde voorwaarden, bent u niet gerechtigd gebruik te maken van deze website.

Overnachten met hoge kortingen?

Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!